Młoda polska muzyka – znamy nazwiska wykonawców na Gali Fryderyk Festiwal 2023